ecoTEC plus VU + VIH R 120 (20kW) + VRT 350

Kondenzacijski zidni uređaj za grijanje serije “plus” sa spremnikom za PTV

200
toplinski učin uređaja 4,2-21,2 kW (pri 50/30 °C), PTV 24,0 kW Cijena
ecoTEC plus VU 206/5-5, k.b. 0010021951 8 547,00 kn
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 2 751,00 kn
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 198,00 kn
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 692,00 kn
calorMATIC 350 digitalni modulacijski sobni termostat, k.b. 0020124477 779,00 kn
Cijena 12 967,00 kn
PDV 25% 3 241,75 kn
Ukupna cijena 16 208,75 kn

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku PTV
Više informacija o sobnom termostatu