Drainback

Solarni sustav auroSTEP plus sa zaštitom od pregrijavanja

190
Solarni paket drainback 150 monovalentni Cijena
auroTHERM VFK 135/2 VD pločasti kolektor, k.b. 0010010206 2 950,00 kn
VIH S1 150/4 B monovalentni spremnik, k.b. 0010017707 3 687,00 kn
VMS 8 D solarna podstanica drain-back, k.b. 0010017716 3 518, 00 kn
Hidraulički spojni set za jedan kolektor sa osjetnikom, k.b. 0020143719 367,00 kn
Montažna šina za vertikalni kolektor – kosi krov, k.b. 0020059899 253,00 kn
Krovni nosač s produžnim vijcima; k.b. 0020059897 754,00 kn
Solarna tekučina 20 l, k.b. 302498 530,00 kn
Sigurnosna grupa za spremnike do 200 l, 10 bara, k.b. 0020060434 431,00 kn
Cijena 12 490,00 kn
PDV 25% 3 122,50 kn
Ukupna cijena 15 612,50 kn

Više informacija o solarnom sustavu

Zatraži konkretnu ponudu

Solarni sustav auroSTEP plus sa zaštitom od pregrijavanja

190
Solarni paket drainback 250 bivalentni Cijena
auroTHERM VFK 135/2 VD pločasti kolektor, k.b. 0010010206 – 2 kom 5 900,00 kn
VIH S2 250/4 B bivalentni spremnik, k.b. 0010017709 4 617,00 kn
VMS 8 D solarna podstanica drain-back, k.b. 0010017716 3 518,00 kn
Hidraulički spojni set za dva kolektora sa osjetnikom, k.b. 0020143733 539,00 kn
Montažna šina za vertikalni kolektor – kosi krov, k.b. 0020059899 – 2 kom 506,00 kn
Krovni nosač s produžnim vijcima; k.b. 0020059897 – 2 kom 1 508,00 kn
Solarna tekučina 20 l, k.b. 302498 530,00 kn
Sigurnosna grupa za spremnike preko 200 l, 10 bara, k.b. 305827 648,00 kn
Cijena 17 766,00 kn
PDV 25% 4 441,50 kn
Ukupna cijena 22 207,50 kn

Više informacija o solarnom sustavu

Zatraži konkretnu ponudu

Solarni sustav auroSTEP plus sa zaštitom od pregrijavanja

190
Solarni paket drainback 350 bivalentni Cijena
auroTHERM VFK 135/2 VD pločasti kolektor, k.b. 0010010206 – 3 kom 8 850,00 kn
VIH S2 350/4 B bivalentni spremnik, k.b. 0010017711 6 157,00 kn
VMS 8 D solarna podstanica drain-back, k.b. 0010017716 3 518,00 kn
Hidraulički spojni set za tri kolektora sa osjetnikom, k.b. 0020143743 708,00 kn
Montažna šina za vertikalni kolektor – kosi krov, k.b. 0020059899 – 3 kom 759,00 kn
Krovni nosač s produžnim vijcima; k.b. 0020059897 – 3 kom 2 262,00 kn
Solarna tekučina 20 l, k.b. 302498 530,00 kn
Sigurnosna grupa za spremnike preko 200 l, 10 bara, k.b. 305827 648,00 kn
Cijena 23 432,00 kn
PDV 25% 5 858,00 kn
Ukupna cijena 29 290,00 kn

Više informacija o solarnom sustavu

Zatraži konkretnu ponudu