Solarni paket drainback 350 bivalentni

Solarni sustav auroSTEP plus sa zaštitom od pregrijavanja

190
Solarni paket drainback 350 bivalentni Cijena
auroTHERM VFK 135/2 VD pločasti kolektor, k.b. 0010010206 – 3 kom 8 850,00 kn
VIH S2 350/4 B bivalentni spremnik, k.b. 0010017711 6 157,00 kn
VMS 8 D solarna podstanica drain-back, k.b. 0010017716 3 518,00 kn
Hidraulički spojni set za tri kolektora sa osjetnikom, k.b. 0020143743 708,00 kn
Montažna šina za vertikalni kolektor – kosi krov, k.b. 0020059899 – 3 kom 759,00 kn
Krovni nosač s produžnim vijcima; k.b. 0020059897 – 3 kom 2 262,00 kn
Solarna tekučina 20 l, k.b. 302498 530,00 kn
Sigurnosna grupa za spremnike preko 200 l, 10 bara, k.b. 305827 648,00 kn
Cijena 23 432,00 kn
PDV 25% 5 858,00 kn
Ukupna cijena 29 290,00 kn

Više informacija o solarnom sustavu