Solarni paket drainback 250 bivalentni

Solarni sustav auroSTEP plus sa zaštitom od pregrijavanja

190
Solarni paket drainback 250 bivalentni Cijena
auroTHERM VFK 135/2 VD pločasti kolektor, k.b. 0010010206 – 2 kom 5 900,00 kn
VIH S2 250/4 B bivalentni spremnik, k.b. 0010017709 4 617,00 kn
VMS 8 D solarna podstanica drain-back, k.b. 0010017716 3 518,00 kn
Hidraulički spojni set za dva kolektora sa osjetnikom, k.b. 0020143733 539,00 kn
Montažna šina za vertikalni kolektor – kosi krov, k.b. 0020059899 – 2 kom 506,00 kn
Krovni nosač s produžnim vijcima; k.b. 0020059897 – 2 kom 1 508,00 kn
Solarna tekučina 20 l, k.b. 302498 530,00 kn
Sigurnosna grupa za spremnike preko 200 l, 10 bara, k.b. 305827 648,00 kn
Cijena 17 766,00 kn
PDV 25% 4 441,50 kn
Ukupna cijena 22 207,50 kn

Više informacija o solarnom sustavu