Solarni paket drainback 150 monovalentni

Solarni sustav auroSTEP plus sa zaštitom od pregrijavanja

190
Solarni paket drainback 150 monovalentni Cijena
auroTHERM VFK 135/2 VD pločasti kolektor, k.b. 0010010206 2 950,00 kn
VIH S1 150/4 B monovalentni spremnik, k.b. 0010017707 3 687,00 kn
VMS 8 D solarna podstanica drain-back, k.b. 0010017716 3 518, 00 kn
Hidraulički spojni set za jedan kolektor sa osjetnikom, k.b. 0020143719 367,00 kn
Montažna šina za vertikalni kolektor – kosi krov, k.b. 0020059899 253,00 kn
Krovni nosač s produžnim vijcima; k.b. 0020059897 754,00 kn
Solarna tekučina 20 l, k.b. 302498 530,00 kn
Sigurnosna grupa za spremnike do 200 l, 10 bara, k.b. 0020060434 431,00 kn
Cijena 12 490,00 kn
PDV 25% 3 122,50 kn
Ukupna cijena 15 612,50 kn

Više informacija o solarnom sustavu