ecoTEC plus VU + VIH R 120 (11kW)

Kondenzacijski uređaj za grijanje serije “plus” sa spremnikom za PTV

200
toplinski učin uređaja 3,3-11,6 kW (pri 50/30 °C), PTV 16,0 kW Cijena
ecoTEC plus VU 116/5-5, k.b. 0010021953 8 433,00 kn
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 2 751,00 kn
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 198, 00 kn
Spojni set za nadžbukno spajanje spremnika sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 692,00 kn
calorMATIC 370 digitalni modulacijski sobni termostat, k.b. 0020108145 835,00 kn
Cijena 12 909,00 kn
PDV 25% 3 227,25 kn
Ukupna cijena 16 136,25 kn

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o spremniku PTV
Više informacija o sobnom termostatu