ecoTEC plus VU + VIH Q + VRT 350 (20kW)

Kondenzacijski uređaj za grijanje serije “plus” sa zidnim spremnikom za PTV

120
toplinski učin uređaja 4,2-21,2 kW (pri 50/30 °C), PTV 24,0 kW Cijena
ecoTEC plus VU 206/5-5, k.b. 0010021951 8 547,00 kn
uniSTOR VIH Q 75 B, k.b. 0010015978 3 313,00 kn
Plinski ventil-ravni R 3/4˝s gorućom zaštitom, k.b. 300848 198,00 kn
Komplet spojnih cijevi za Q 75 B za spoj lijevo ili desno od VU uređaja, k.b. 0020152956 336,00 kn
Sigurnosna grupa 6 bara, k.b. 0020174068 493,00 kn
Dopunski okvir za dubinsku nadopunu uređaja (opcija), k.b. 0020021856 375,00 kn
calorMATIC 350 digitalni modulacijski sobni termostat, k.b. 0020124477 779,00 kn
Cijena 14 041,00 kn
PDV 25% 3 510,25 kn
Ukupna cijena 17 551,25 kn

Više informacija o plinskom uređaju 
Više informacija o spremniku PTV
Više informacija o sobnom termostatu