Solarni paketi tlačni

Solarni paket “pro” sa pločastim kolektorima za pripremu PTV – akcijski

400
Solarni paket PRO 300 Cijena
Solarni paket PRO 300, k.b. 0010012569 12 590,00 kn
* auroTHERM pro VFK 125/3 – 2 kom
* Krovni nosač tip P – 8 kom
* Solarna tekučina 20 l
* Solarna stanica auroFLOW VMS 70
* Spojni set za povezivanje VMS 70 s bakrenom cijevi
* Bivalentni solarni spremnik VIH S 300 L
* Ekspanzijska posuda 18 l
* Zidni držač ekspanzijske posude sa zaštitnim ventilom 3/4″
* Solarna automatika auroMATIC VRS 570
* Osnovni hidraulički spojni set
* Produžni hidraulički spojni set
* Fleksibilne priključne cijevi DN 16 (1 m) – 2 kom
Cijena 12 590,00 kn
PDV 25% 3 147,50 kn
Ukupna cijena 15 737,50 kn

Više informacija o solarnom paketu

Zatraži konkretnu ponudu

Solarni paket “pro”  sa pločastim kolektorima za pripremu PTV – akcijski

400
Solarni paket PRO 400 Cijena
Solarni paket PRO 400, k.b. 0010012570 15 747,00 kn
* auroTHERM pro VFK 125/3 – 3 kom
* Krovni nosač tip P – 12 kom
* Solarna tekučina 20 l
* Solarna stanica auroFLOW VMS 70
* Spojni set za povezivanje VMS 70 s bakrenom cijevi
* Bivalentni solarni spremnik VIH S 400 L
* Ekspanzijska posuda 25 l
* Zidni držač ekspanzijske posude sa zaštitnim ventilom 3/4″
* Solarna automatika auroMATIC VRS 570
* Osnovni hidraulički spojni set
* Produžni hidraulički spojni set – 2 kom
* Fleksibilne priključne cijevi DN 16 (1 m) – 2 kom
Cijena 15 747,00 kn
PDV 25% 3 936,75 kn
Ukupna cijena 19 683,75 kn

Više informacija o solarnom paketu

Zatraži konkretnu ponudu

Solarni paket “plus” sa pločastim kolektorima za pripremu PTV

500
Solarni paket PLUS 300 Cijena
auroTHERM pro VFK 125/3 pločasti kolektor, k.b. 0010015518 – 2 kom 5 542,00 kn
Krovni nosač tip P, k.b. 0020055174 – 2 kom 1 344,00 kn
 Montažna šina (set), k.b. 0020059899 – 2 kom 506,00 kn
 Solarna tekučina 20 l, k.b. 302498 530,00 kn
 Solarna stanica auroFLOW VMS 70, k.b. 0020193190 1 902,00 kn
 Spojni set za povezivanje VMS 70 s bakrenom cijevi, k.b. 0020193231 109,00 kn
 auroSTOR VIH S 300 bivalentni solarni spremnik, k.b. 0010003492 5 306,00 kn
 Solarna ekspanzijska posuda 18 l, montaža na zid, k.b. 302097 404,00 kn
 Zidni držač ekspanzijske posude, k.b. 0020173592 223,00 kn
 Osnovni hidraulički spojni set, k.b. 0020143701 413,00 kn
 Produžni hidraulički spojni set, k.b. 0020055181 295,00 kn
 auroMATIC 570 solarna regulacija, k.b. 0020203655 1 641,00 kn
Cijena 18 215,00 kn
PDV 25% 4 553,75 kn
Ukupna cijena 22 768,75 kn

Više informacija o solarnom paketu

Zatraži konkretnu ponudu

Solarni paket “plus” sa pločastim kolektorima za pripremu PTV

500
Solarni paket PLUS 500 Cijena
auroTHERM pro VFK 125/3 pločasti kolektor, k.b. 0010015518 – 3 kom 8 313,00 kn
Krovni nosač tip P, k.b. 0020055174 – 3 kom 2 016,00 kn
Montažna šina (set), k.b. 0020059899 – 3 kom 759,00 kn
Solarna tekučina 20 l, k.b. 302498 – 2 kom 1 060,00 kn
Solarna stanica auroFLOW VMS 70, k.b. 0020193190 1 902,00 kn
 Spojni set za povezivanje VMS 70 s bakrenom cijevi, k.b. 0020193231 109,00 kn
auroSTOR VIH S 500 bivalentni solarni spremnik, k.b. 0010006247 7 509,00 kn
Solarna ekspanzijska posuda 25 l, montaža na zid, k.b. 302098 530,00 kn
 Zidni držač ekspanzijske posude, k.b. 0020173592 223,00 kn
 Osnovni hidraulički spojni set, k.b. 0020143701 413,00 kn
Produžni hidraulički spojni set, k.b. 0020055181 – 2 kom 590,00 kn
auroMATIC 570 solarna regulacija, k.b. 0020203655 1 641,00 kn
Cijena 25 065,00 kn
PDV 25% 6 266,25 kn
Ukupna cijena 31 331,25 kn

Više informacija o solarnom paketu

Zatraži konkretnu ponudu