Solarni paket PRO 400

Solarni paket “pro”  sa pločastim kolektorima za pripremu PTV – akcijski

400
Solarni paket PRO 400 Cijena
Solarni paket PRO 400, k.b. 0010012570 15 747,00 kn
* auroTHERM pro VFK 125/3 – 3 kom
* Krovni nosač tip P – 12 kom
* Solarna tekučina 20 l
* Solarna stanica auroFLOW VMS 70
* Spojni set za povezivanje VMS 70 s bakrenom cijevi
* Bivalentni solarni spremnik VIH S 400 L
* Ekspanzijska posuda 25 l
* Zidni držač ekspanzijske posude sa zaštitnim ventilom 3/4″
* Solarna automatika auroMATIC VRS 570
* Osnovni hidraulički spojni set
* Produžni hidraulički spojni set – 2 kom
* Fleksibilne priključne cijevi DN 16 (1 m) – 2 kom
Cijena 15 747,00 kn
PDV 25% 3 936,75 kn
Ukupna cijena 19 683,75 kn

Više informacija o solarnom paketu